Verenigingswerk in de sportsector

Avatar
by ABVV
Volgen

 

Het Parlement heeft eind 2020 een nieuwe wet goedgekeurd, met een aangepaste regeling voor het
verenigingswerk in 2021.

Deze wet is enkel van toepassing op het verenigingswerk in de sportsector
en zal maximaal één jaar gelden.


Verenigingswerk in de sportsector
De nieuwe wet is enkel van toepassing op het verenigingswerk in de sportsector. We beschouwen een
activiteit als ‘verenigingswerk’ als ze op deze lijst staat:
1° animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
2° sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid,
steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
3° conciërge van sportinfrastructuur;
4° hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het
administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke
verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
5° hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere
publicaties (zoals websites) in de sportsector;
6° verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.


Minstens 18 jaar oud
Verenigingswerkers moeten voortaan minstens 18 jaar oud zijn op het moment dat die persoon
verenigingswerk verricht. De overeenkomst met een vereniging heeft bovendien een maximumduur
van één jaar. Per kalenderjaar kan een verenigingswerker maximum drie al dan niet opeenvolgende
verenigingswerkovereenkomsten afsluiten met dezelfde vereniging.


6390 euro per jaar
Het plafond van 6390 euro aan bijverdiensten per kalenderjaar blijft behouden. In dat bedrag zijn
eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Verenigingswerkers die ook nog via een
erkend deeleconomieplatform werken, mogen het totale inkomen van het bedrag uit het
verenigingswerk en het deeleconomieplatform niet overschrijden.


De inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 1.056,66 euro per maand bedragen. Dit bedrag
geldt voor de activiteiten 1 en 2, hierboven vermeld. Voor de activiteiten 3 tot 6, geldt een maximaal
bedrag van 528,33 euro per maand.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Solidariteitsbijdrage
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof vervalt de volledige sociale
en fiscale vrijstelling op inkomsten. Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt, is een
solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding (inclusief een eventuele
verbrekingsvergoeding) verschuldigd aan de RSZ. Er is eveneens een belastingheffing van 10%.


Maximaal 50 uren verenigingswerk
Er is een minimumvergoeding van 5,10 euro (geïndexeerd bedrag) per uur vastgelegd en
verenigingswerkers mogen gemiddeld op kwartaalbasis maximum 50 uren per maand presteren. Er
worden bovendien extra beschermingen ingebouwd. Het gaat onder meer om regels rond het
uurrooster en gewaarborgde rustpauzes.
Meer informatie vindt u binnenkort terug op deze website.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.